Έχεις ήδη εγγραφεί;
Από το μηδέν, ήρωας!
Δημιούργησε τον δικό σου χαρακτήρα,
γίνε ο σωτήρας του κόσμου και
παίξε ενάντια σε πραγματικούς εχθρούς!