Τι μπορεί να κάνεις ένας moderator:1) Ένας Moderator μπορεί να δει το Email ενός μέλους
2) Να μπανάρει ένα μέλος (οριστικά)
3) Να αλλάξει το Email ενός μέλους
3) Να αλλάξει την περιγραφή/σημειώσεις ενός μέλους/μιας ομάδας
4) Να δει το ID ενός μέλους
5) Να αλλάξει το όνομα ενός μέλους (αγγλικό όνομα μόνο)/μιας ομάδας(το ίδιο)
6) Επίσης στο προφιλ του θα φαίνεται ότι είναι Moderator από την περιγραφή του.