Όροι Χρήσης
Το Greek-SF είναι ένα απολύτως ψυχαγωγικό σάιτ και δεν δεν εμπλέκεται στα δικαιώματα του παιχνιδιού. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία Playa Games


  1. Κανόνες που πρέπει να τηρούν τα μέλη κατά την διαδικασία εγγραφή τους:
  1. 1. Οι κανόνες διέπουν τη λειτουργία του Greek-SF και τη συμπεριφορά των μελών του. Μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στόχος τους δεν είναι η λογοκρισία ή ο περιορισμός της δυνατότητας των μελών να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους, αλλά η ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή των συζητήσεων
  1. 2. Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται από τον προσωπικό τους λογαριασμό.
  1. 3. Αν κάποιο μέλος παραπονεθεί σε κάποιον Admin/Moderator για υβριστικό/σεξουαλικό περιεχόμενο από κάποιο άλλο μέλος τότε το μέλος θα μπαναριστεί από τον σέρβερ μας όπως και θα μπλοκαριστεί η IP του.

    ________________________________________
    ~Greek-SF.com~